Moda

LA MODA, REFLEX DE LA SOCIETAT

La moda (de el francès mode i de el llatí modus ‘manera, mida’) és un conjunt de peces de vestir, adorns i complements basats en gustos, usos i costums que es fan servir per una majoria durant un període de temps determinat i que marcaran tendència segons la durada de la mateixa; encara que també la moda es refereix a alguna cosa que es repeteix moltes vegades, en aquest cas, les peces de vestir.

La moda és fidel reflex de la societat i sempre ha estat molt marcada pel moment econòmic o social. Si ens parem a analitzar la història de la moda, grans canvis han sorgit en els moments de crisi. Tan sols veient la manera de vestir dels ciutadans ja podem ser capaços de situar-los en una època determinada

La difusió vertical dels gustos és el mecanisme segons el qual, argumenta Veblen, la moda es transmet d’una classe a una altra, ja que tota classe imita la immediatament superior. Els membres que pertanyen a una determinada classe poden identificar-se entre ells a l’estar en un mateix nivell i diferenciar-se d’altres a l’haver-hi una barrera que els separa.

El gust diferenciat de cada classe no és inherent als seus membres. Segons Bourdieu, és la conseqüència de la socialització dels individus dins de les diferents classes, és a dir, la seva família, la seva escola, els seus amics de la infància, etc.

Aquest gust s’aprèn de l’context i s’interioritza.

El terme nou ric té una connotació despectiva, ja que designa algú que si bé acaba d’arribar, en termes econòmics, a una nova classe, no ho ha fet en termes simbòlics; ja que no vas veure ni es comporta de la mateixa manera, no perquè no tingui voluntat de fer-ho sinó perquè s’ha socialitzat com algú pobre, amb uns esquemes mentals que li permeten processar la realitat que l’envolta per a aquesta classe en concret i no per a una altra.

Redacció

Redacció

Sandra Granado CEO de ladonaesactualitat.cat Presidenta de l’Associació Afibromed (Fibromiàlgia)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *