I. INFORMACIÓ GENERAL

En Compliment amb el deure d’informació que Disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, és facilitin A continuació els Següents tats d’informació general d ‘ AQUEST lloc web:

La titularitat de este lloc web, www.ladonaesactualitat.cat, (en Endavant, lloc web) l’ostenta: Marc Calderó Font, amb NIF: 43707831B, i tats de lo qual són:

Direcció: C / Tarragonès, 2,3-1 del Vendrell (Tarragona)
Correu electrònic de contacte: bellvei@hotmail.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’Objecte de les condiciones: El lloc web

L’Objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en Endavant, Condicions) és regular l’accés i la Utilització de l’Lloc Web. A l’Efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, Tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i Tots els elements integrats Tant a els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en Endavant, Continguts) i Tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi ALS Usuaris (en Endavant, Serveis). LADONAESACTUALITAT.CAT és reserva la facultat de modificar, en QUALSEVOL Moment, i sense avís previ, la presentació i Configuració de l’Lloc web | R | Continguts i Serveis que en ell poguéssin estar incorporats.L’Usuari reconeix i accepta que en QUALSEVOL Moment LADONAESACTUALITAT.CAT,

A part de el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per HOLAWEB.NET, L o, si s’escau, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia de l’Contingut o servei, en el cas s’especificarà de forma clara i / o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents condicions generals o particulars per les que això es regeixi.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

l’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i LADONAESACTUALITAT.CAT, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de LADONAESACTUALITAT.CAT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per LADONAESACTUALITAT.CAT, sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.

LADONAESACTUALITAT.CAT, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, LADONAESACTUALITAT.CAT, no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre LADONAESACTUALITAT.CAT, i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de LADONAESACTUALITAT.CAT s’adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. LADONAESACTUALITAT.CAT, no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint LADONAESACTUALITAT.CAT, cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LADONAESACTUALITAT.CAT, no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. LADONAESACTUALITAT.CAT, farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas LADONAESACTUALITAT.CAT, serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

LADONAESACTUALITAT.CAT, tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

III.I POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Política de privacitat i galetes

III.II POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de LADONAESACTUALITAT.CAT, posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

LADONAESACTUALITAT.CAT, no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LADONAESACTUALITAT.CAT, en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

LADONAESACTUALITAT.CAT, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per HOLAWEB.NET, i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de LADONAESACTUALITAT.CAT, haurà de saber que:

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de LADONAESACTUALITAT.CAT.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de LADONAESACTUALITAT.CAT ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de LADONAESACTUALITAT.CAT.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre LADONAESACTUALITAT.CAT, i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de LADONAESACTUALITAT.CAT, dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

IV. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LADONAESACTUALITAT.CAT, per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LADONAESACTUALITAT.CAT.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de LADONAESACTUALITAT.CAT. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a LADONAESACTUALITAT.CAT, mitjançant les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

V. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LADONAESACTUALITAT.CAT, és reserva la facultat de presentar els Accions civils o Penals que consideri necessaries per a la Utilització indeguda de l’Lloc Web i Continguts, o per l’Incompliment de les presents Condicions.

La relació qualit entre l’Usuari i LADONAESACTUALITAT.CAT, és regirà per la normativa Vigent i d’aplicación al territori espanyol. De sorgir QUALSEVOL controvèrsia amb relació amb la interpretació i / o l’aplicación d’aquestes Condicions els parts sotmetran a els Seus conflictes a la JURISDICCIÓ ordinària sotmetent-se als jutges i Tribunals que corresponguin d’acord amb dret.